Nadační fond podnikavostí k prosperitě
Workshop „PROFESE: PODNIKATEL/PODNIKATELKA“ splnil očekávání studentů PDF Tisk Email
Neděle, 27 Duben 2008 10:40
Dne 24. dubna proběhl v prostorách Vysoké školy podnikání, a. s. workshop „PROFESE: PODNIKATEL/PODNIKATELKA“ za podpory partnerů akce společností Prosperita investiční společnost, RPIC-ViP s.r.o., STEEL IT podnikatelský inkubátor, Junior Achievement a Krajská hospodářská komora MS kraje. Studenti měli možnost dozvědět se bližší informace o aktivitách Nadačního fondu podnikavostí k prosperitě, zúčastnit se vystoupení významných podnikatelů regionu a vyslechnout prezentace dvou úspěšných účastníků soutěže „Rozvíjení podnikavosti studentů VŠ“. Po vystoupení dostali studenti prostor ke kladení otázek podnikatelům a nastala živá diskuze zaměřená na zkušenosti z podnikání a roli podnikatele ve společnosti.

Po ukončení první části programu se studenti aktivně zapojili do 4 workshopů, ve kterých měli příležitost vyzkoušet a rozvíjet své kompetence k podnikavosti, ověřit vyjednávací schopnosti formou prožitkové in-door aktivity, seznámit se s podstatou fungování tržní ekonomiky v modulu „Hra trhu“ a objevit možnosti pomoci začínajícím i zkušeným podnikatelům ze strany Hospodářské komory. Každý účastník z 80 přítomných, který se zapojil do jednoho z workshopů, obdržel certifikát. Další příležitostí připravovanou Nadačním fondem podnikavostí k prosperitě a Job servisem, na které budou studenti moci rozšířit své znalosti a dovednosti z oblasti podnikání, bude workshop „ŽENY PODNIKATELKY“. Bližší informace o akci poskytneme v dostatečném časovém předstihu.
 
Workshop Workshop

Děkujeme členům nadační rady za účast na akci i participaci při průběhu workshopů a studentům za zajímavé příspěvky do diskuze a aktivní přístup při práci ve workshopech.
Aktualizováno ( Středa, 30 Duben 2008 13:14 )
 
Pozvánka na workshop „PROFESE: PODNIKATEL/PODNIKATELKA“ pro studenty VŠP, a.s. PDF Tisk Email
Pátek, 11 Duben 2008 07:53
Nadační fond podnikavostí k prosperitě Vám ve spolupráci s JOB SERVISem nabízí jedinečnou příležitost osobně se setkat s významnými podnikateli Moravskoslezského kraje, poznat úspěšné účastníky soutěže „Rozvíjení podnikavosti studentů vysokých škol“ a absolvovat jeden ze čtyř připravených workshopů. Akce se koná 24. dubna od 13 hodin v aule VŠP, a.s. Akce je určena všem zájemcům o podnikání nebo těm, kteří si hodlají na workshopu ověřit své dispozice k podnikání.

Program:
12:30 – 13:00 Prezence účastníků
13:00 – 13:05 Zahájení
13:05 – 13:15 Informace o aktivitách a záměrech nadačního fondu
13:15 – 13:30 Vystoupení rektora na téma „Profese podnikatel“
13:30 – 14:45 Vystoupení členů nadační rady s tématem: „Mé zkušenosti z podnikání“

                    Miroslav Kurka
                    Viceprezident koncernu PROSPERITA
                    Místopředseda představenstva PROSPERiTA holding, a. s.
                    Ing. Ivan Mráz
                    Předseda představenstva a ředitel společnosti AVÍZO, a. s.
                    Ing. Pavel Juříček, Ph.D.
                    Generální ředitel a předseda představenstva BRANO GROUP
                    Ing. Pavel Vítek
                    Předseda představenstva a prezident společnosti
                    ODS – DOPRAVNÍ STAVBY OSTRAVA, a.s.
                    Michael Davis Carroll
                    Jednatel společnosti AMBG, LTD s.r.o.
 
14:45 -  15:00 Přestávka s občerstvením
15:00 – 15:30 Krátce o soutěži „Rozvíjení podnikavosti studentů vysokých škol“
                     prezentace účastníků soutěže studentů Bc. Radka Jurečky a Patrika Vláška
15:30 – 16:00 Diskuze + organizační záležitosti k workshopům
16:00 – 17:30 Workshop „Profese: podnikatel/podnikatelka“
 
                    Workshop1: Kompetence k podnikavosti aneb odměna za odvahu
                    RPIC-ViP s. r. o., garant: Mgr. Zdeněk Karásek

                    Workshop2: Tréning podnikatelských kompetencí
                    STEEL IT podnikatelský inkubátor, garant: Ing. Michal Banot

                    Workshop3: „Hra trhu“
                    Junior Achievement, garant: Lucie Malíková

                    Workshop 4: Možnosti podpory při zahájení a rozvoji podnikatelské
                    činnosti, Krajská hospodářská komora MS kraje,
                    garant: PhDr. Magda Habrmanová, CSc., ředitelka
 
17:30 – 17:40 Závěr spojený s předáním certifikátů

Podrobné informace o jednotlivých workshopech naleznete společně s elektronickou přihláškou na stránkách Vysoké školy podnikání, a.s. Pro všechny zúčastněné jsme připravili občerstvení a dárky partnerských společností. Přijměte naše pozvání, těšíme se na Vás!

Partner akce: PROSPERITA investiční společnost, a. s.

Aktualizováno ( Sobota, 12 Duben 2008 17:30 )
 
Představitelé nadačního fondu odměnili talentované studenty PDF Tisk Email
Pondělí, 03 Březen 2008 12:48

Slavnostní předání cen nultého ročníku soutěže "Rozvíjení podnikavosti studentů vysokých škol" vyhlášené Nadačním fondem podnikavostí k prosperitě proběhlo ve čtvrtek 28. února na půdě Vysoké školy podnikání, a.s. Finanční odměnu v souhrnné částce 22.000 Kč, certifikáty a drobné dárky, které pro tento účel věnovala společnost Prosperita a.s. předali předseda správní rady pan Miroslav Kurka a místopředseda správní rady a rektor vysoké školy Doc. PhDr. Josef Jünger, CSc.

Po ukončení slavnostního předání proběhla diskuze o problematice řešené v soutěžních pracích a studenti měli možnost blíže představit své návrhy. Členové správní rady ocenili podnikavý přístup přítomných studentů a nabídli jim možnost participace v dalších aktivitách nadačního fondu.

Ve čtvrtek v odpoledních hodinách se zástupci nadačního fondu zúčastnili také slavnostní promoce, při které předala členka správní rady fondu, Eva Janečková, cenu v hodnotě 3.000 Kč čerstvé absolventce magisterského studia Vysoké školy podnikání, a.s., ing. Janě Chodurkové, za zcela mimořádné studijní výsledky v průběhu celého studia.

Aktualizováno ( Středa, 05 Březen 2008 08:38 )
 
Nadační fond získal výtěžek z tomboly PDF Tisk Email
Úterý, 26 Únor 2008 10:55

Letošní reprezentační ples společností Prosperita, a.s. a Vysoká škola podnikání, a.s. a Markrabství Lašského, který proběhl dne 22. února v prostorách hotelu Imperial, se odlišoval od pěti předcházejících ročníků.

 
Výtěžek z tomboly v hodnotě 24 480 Kč byl totiž slavnostně předán našemu nadačnímu fondu. Získané prostředky hodlá nadační fond použít na připravované slavnostní zahájení činnosti spojené s konáním workshopu Profese: podnikatel, podnikatelka pro podnikavé studenty Vysoké školy podnikání, a.s.

Aktualizováno ( Úterý, 26 Únor 2008 11:00 )
 
Slavnostní předání cen PDF Tisk Email
Středa, 20 Únor 2008 11:23
 

Správní rada nadačního fondu srdečně zve všechny soutěžící, odborné porotce i další zainteresované na slavnostní předání cen soutěže "Rozvíjení podnikavosti studentů vysokých škol", které se uskuteční
 
dne 28. února v 8:00 hodin v zasedací místnosti ve čtvrtém patře VŠP a.s.
  
Těšíme se na Vaši účast 

 
 
Výsledky soutěže „Rozvíjení podnikavosti studentů VŠP, a.s.“ PDF Tisk Email
Středa, 23 Leden 2008 16:57
Studentské soutěže, kterou v listopadu vyhlásil Nadační fond podnikavostí k prosperitě, se zúčastnilo 10 prací posluchačů prezenčního i kombinovaného studia Vysoké školy podnikání, a.s.

Soutěžící reprezentující kolektiv studentů VŠP se překvapivě shodovali v řadě předložených návrhů. Zejména kladně hodnotili příležitost realizovat své představy prostřednictvím soutěžních prací. V nich představili řadu zajímavých přístupů směřujících ke zvyšování motivace a iniciativy studentů, a také k růstu celkové kvality výuky.

Studenti kladli největší důraz na propojení teoretické výuky s praxí, deklarovali značný zájem o život a poznávání podnikatelských cest významných osobností businessu z regionu. Například hodně stojí o to, aby informace tohoto charakteru mohli čerpat z volitelných seminářů zařazených do výuky, z konkrétních vystoupení úspěšných podnikatelů na naší vysoké škole. Část studentů rovněž volá po zavedení individuálního motivačního systému hodnocení v průběhu celého akademického roku.

Soutěžní práce posuzovala odborní porota zastoupena členy správní rady fondu, managementu VŠP, a.s., JOB SERVISu a nadační rady fondu. Tu reprezentovali významní podnikatelé MS regionu – M. Kurka zastupující koncern Prosperita, a.s., ing. Ivan Mráz z Avízo Holding,a.s., ing. Stanislav Konkolski, JÄKL Karviná, a.s. a ing. Pavel Vítek ODS-Dopravní stavby Ostrava, rovněž rektor naší vysoké školy doc. PhDr. Josef Jünger, CSc.

Porota rozhodla o následujícím pořadí prvního ročníku soutěže:

První místo a odměnu 10.000 Kč získává Radek Jurečka (práce zde) ze studijní skupiny N2A, za fundovaný a komplexně propracovaný motivační systém pro studenty a jejich angažovanost na projektech školy, zdůrazňující týmovou činnost a spolupráci s konkrétními podnikateli.

Druhé místo a odměnu 6.000 Kč obdrží Tomáš Řešetka (práce zde), skupina B1X, který předložil přínosná řešení na zvyšování motivace posluchačů.

Třetí místo oceněné 4.000 Kč náleží Martinu Doležalovi (práce zde) ze skupiny B1KOlA, za konkrétní návrh vzdělávacího programu.

Cena rektora ve výši 2.000 Kč patří týmu studentů - Jiří Chovanec, Lenka Fojtíková a Dyna Parfenovic (práce zde) - ze skupiny N2B za zcela adresná opatření směřující ke zdokonalení výuky.

Správní rada nadačního fondu dále umožní Patrikovi Vláškovi (práce zde) (B2C), získat dotaci v hodnotě 2.000 Kč za vypracování podnikatelského plánu realizace informačního serveru, jenž prezentoval ve své soutěžní práci.

Slavnostní předání cen se uskuteční v druhé polovině měsíce února, o přesném termínu budeme v předstihu informovat. Závěrem děkujeme všem zúčastněným studentům za neotřelé nápady a porotcům za čas a úsilí, které obětovali studiu a hodnocení soutěžních prací.
Aktualizováno ( Středa, 30 Leden 2008 08:26 )
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
nadace.jpg

Partneři a dárci

Děkujeme za Vaši podporu:

Vysoká škola podnikání, a. s.
Vysoká škola pro vaši budoucnost.

Prosperita
Headline

Přidejte se k nám.
číslo účtu: 216018111/0300

Přihlášení