Dlouhodobý projekt "Pomáháme podnikatelům" PDF Tisk Email
Pátek, 23 Listopad 2007 14:22

 
Nadační fond připravuje projekt zaměřený na spolupráci s podnikateli, jehož cílem je soustředit se na různé problematické aspekty podnikání a hledání řešení k jejich zlepšení. Tento projekt je rozdělen do několika tematicky rozdílných programů podle konkrétního způsobu spolupráce mezi podnikatelskou sférou a nadačním fondem.

V rámci projektu budeme realizovat tyto programy:

Program: „Podnikatelé studentům, studenti podnikatelům“

nabízí možnosti, jak účinně řešit personální problematiku podniků a současně podpořit vybrané sociálně slabší studenty Vysoké školy podnikání, a.s. Primárním cílem je vytvořit databázi partnerských společností ochotných podpořit vysokoškolské studenty. Ze spolupráce bude pro partnerskou společnost vyplývat nejen možnost získat potenciální zaměstnance z řad vysokoškolských studentů, ale rovněž další výhody vyplývající ze spolupráce s VŠP (možnost prezentovat společnost, nabízet pracovní příležitosti, získávat studenty na stáže, navrhovat témata bakalářských a diplomových prací aj.)


Program: „Víc hlav víc ví“ aneb řešení podnikové problematiky na míru

Hlavní myšlenkou programu je nabídnout podnikům zajímavé řešení problémů vznikajících při podnikatelské činnosti. Nadační fond na žádost podniku zprostředkuje „výběrové řízení“ na nejvhodnější řešení předložené problematiky tak, že vyzve širokou odbornou veřejnost k předkládání návrhů. Předložené návrhy budou posouzeny odbornou porotou a vítězné znění odměníme předem stanoveným finančním obnosem. Výherce může být přizván k aplikaci svého návrhu v praxi.


Program: „Co trápí dnešní podnikatele“

Účelem tohoto programu je organizovat diskusní fóra podnikatelů, na kterých budou předkládány a kolektivně hodnoceny podněty vedoucí ke zlepšení podnikatelského prostředí v této zemi. Představitelé nadačního fondu zpracují usnesení přijatá na fóru do ucelených návrhů, které budou prezentovány odborné veřejnosti.


Program: „Splň si sen o podnikání“ – soutěž podnikatelských záměrů

Podstatou programu „Splň si sen o podnikání“ je rozvíjet v mladých lidech podnikavost a usnadňovat jim vstup do podnikání. Program nabízí těm nejtalentovanějším šanci prodat své nápady v soutěži podnikatelských záměrů k založení nového podniku nebo rozšíření už existující firmy. Cílem soutěže je podpořit projekty, které se vyznačují originalitou, inovativním přístupem a tvorbou vysoké přidané hodnoty.


Program: „Šíření podnikatelského ducha“

je zaměřen na šíření podnikavosti mezi studenty, rozvíjením podnikatelských dovedností a pořádání osvětových akcí na školách formou přednášek, řízených diskuzí podnikatelů se studenty a jinými způsoby.
 

 

Aktualizováno ( Pátek, 23 Listopad 2007 14:24 )
 
nadace.jpg

Partneři a dárci

Děkujeme za Vaši podporu:

Vysoká škola podnikání, a. s.
Vysoká škola pro vaši budoucnost.

Prosperita
Headline

Přidejte se k nám.
číslo účtu: 216018111/0300

Přihlášení